Lidmaatschap

Wat houdt het lidmaatschap in?

Je bent aangesloten bij Het Zinkstuk als je ofwel lid ofwel donateur bent. Als lid kan je deelnemen aan alle zwem- en waterpolotrainingen die worden aangeboden. Daarnaast mag je naar alle activiteiten toe komen. Als donateur mag je alleen deelnemen aan activiteiten.

Het lidmaatschap houdt veel gezelligheid en een makkelijke manier in om snel mensen te leren kennen.

Het lidmaatschap is doorlopend en kan het gehele jaar beëindigd worden. Het lidmaatschap stopt dan per het eerstvolgende uitschrijfmoment.

Hoe kan ik me inschrijven?

Je kan je registeren via het registratieformulier.

Welke kosten gaan gemoeid met het lidmaatschap?

De kosten staan in onderstaande tabel weergegeven en gelden voor het volledige seizoen 2018/2019.


Lid Donateur
Trainingsbijdrage € 48,50 v.a. € 20,00
KNZB-contributie € 16,50 -
Startvergunning € 35,00 -
Sportkaart Olympos v.a. € 130,00 -

Als je een lidmaatschap aanvraagt, betaal je eenmalig inschrijfkosten ten hoogte van de KNZB-contributie en de kosten voor een eventuele startvergunning.

De Sportkaart moet via sportcentrum Olympos worden aangeschaft en worden geregistreerd aan Het Zinkstuk. Weten welke sportkaart je nodig hebt? Check het via dit formulier.

Voor leden die in een waterpolocompetitieteam zijn ingedeeld, wordt op het einde van het seizoen ongeveer €70,00 aan competitiebijdrage in rekening gebracht. Dit bedrag wordt tijdens het tweede contributiemoment afgeschreven.

Heb ik een sportkaart nodig?

Het is verplicht ten tijde van je gehele lidmaatschap een geldige sportkaart die is geregistreerd aan Het Zinkstuk. Dit geldt niet voor donateurs.

De Sportkaart moet via sportcentrum Olympos worden aangeschaft en worden geregistreerd aan Het Zinkstuk. Weten welke sportkaart je nodig hebt? Check het via dit formulier.

Wanneer de registratie van je sportkaart verloopt, ontvang je hier bericht over van Het Zinkstuk. Zolang je niet verlengd en dus geen geldige aan Het Zinkstuk gekoppelde sportkaart hebt kan je niet deelnemen aan trainingen en activiteiten. Blijf je in gebreke, dan kan er na de peildatum ingesteld door de Sportraad een boete van 110% worden geïnd van het subsidiebedrag dat misgelopen is. De peildata zijn vastgesteld op 1 november en 1 april.

Wanneer heb ik een startvergunning nodig?

Je hebt een startvergunning nodig als:

  • Je bent ingedeeld in een waterpoloteam dat competitie speelt, of
  • Je mee wilt doen met KNZB-wedstrijden naast de NSZKs en NSWKs.

Je kan een startvergunning zelf aanvragen en stopzetten via je profiel op de website.

Wanneer worden kosten afgeschreven?

De contributie wordt elk seizoen eind januari en eind juli geïnd. Voor donateurs geldt dat de bijdrage eind juli wordt geïnd.

De overige kosten (zoals voor activiteiten) worden aan het eind van elke maand geïnd.

Kosten worden geïnd via de betalingswijze die je bij inschrijving hebt opgegeven en kan terug gevonden worden op je profiel.

Twee weken voor een automatische incasso, ontvang je een bericht met daarin het bedrag dat zal worden geïnd.

Wanneer je hebt gekozen om het verschuldigde bedrag zelf over te maken of wanneer de automatische incasso buiten de schuld van de penningmeester om mislukt, ontvang je een bericht met daarin het bedrag dat betaald moet worden. Je hebt dan twee weken de tijd om dit over te maken. Contactinformatie kan op deze pagina worden gevonden.

Er worden maximaal drie betalingsherinneringen gestuurd om de twee weken. Het bestuur behoudt zich het recht voor personen die niet aan hun betalingsverplichting voldoen te schorsen.

Wat zijn de uitschrijfmomenten?

De uitschrijfmomenten zijn de uiterlijke momenten om je lidmaatschap te beëindigen of om te zetten. Deze zijn als volgt:

  • Voor leden: 1 januari en 1 juli
  • Voor donateurs: 1 augustus

Beëindig je lidmaatschap of zet deze om voor één van deze data via deze link.

Kan ik mijn lidmaatschap tijdelijk opschorten?

Als lid kan je eenmalig per seizoen voor een uitschrijfmoment aangeven het lidmaatschap voor de duur van een half seizoen op te schorten door een mail te sturen naar secretaris@hetzinkstuk.nl. In het geval het bestuur dit verzoek inwilligt, kan volstaan worden met de betaling van een halve contributie. Het lid kan tijdens de afwezige periode geen aanspraak maken op de rechten.

Let op dat bij overtreding met terugwerkende kracht gesommeerd kan worden alsnog de gehele contributie en eventueel misgelopen subsidie te betalen op straffe van schorsing.

Ik ben geen student meer, kan ik lid blijven?

Als je student-af bent, mag je nog één volledig seizoen lid blijven tegen het reguliere contributietarief. Na dat seizoen kan je dispensatie aanvragen door voor een uitschrijfmoment te mailen naar secretaris@hetzinkstuk.nl. Doe je dit niet, dan wordt je automatisch uitgeschreven.

Wanneer dispensatie wordt toegewezen, wordt de standaardcontributie:

  • 1e jaar dispensatie: €184,50
  • 2e jaar dispensatie: €342,00
  • Na 2e jaar dispensatie: verplicht uitschrijven

Je kan ook je lidmaatschap omzetten naar donateur. Je kan dan deel blijven nemen aan activiteiten. Je lidmaatschap stop- of omzetten kan via deze pagina.

Hoe kan ik me uitschrijven?

Je kan je uitschrijven via deze pagina.

Voor leden geldt: na een uitschrijfmoment volgt er een opzegtermijn van 1 maand waarin je lidmaatschap voortduurt. Het is gedurende de opzegtermijn niet mogelijk om deel te nemen aan wedstrijden georganiseerd vanuit de KNZB. Wil je toch nog deelnemen aan dit soort wedstrijden, stuur dan voor de opzegtermijn een mail naar secretaris@hetzinkstuk.nl.