Lidmaatschap

Je bent aangesloten bij Het Zinkstuk als je ofwel lid ofwel donateur bent. Als lid kan je deelnemen aan alle zwem- en waterpolotrainingen die worden aangeboden. Daarnaast mag je naar alle activiteiten toe komen. Als donateur mag je alleen deelnemen aan activiteiten.

Het lidmaatschap houdt veel gezelligheid en een makkelijke manier in om snel mensen te leren kennen.

Het lidmaatschap is doorlopend en kan het gehele jaar beëindigd worden. Het lidmaatschap stopt dan per het eerstvolgende uitschrijfmoment.

Ja, dat kan, mits je aan een andere hoger onderwijsinstelling in Nederland studeert. Wel kan het zo zijn dat je eerst op een wachtlijst wordt geplaatst, dus dat het eventjes duurt voordat je lid kan worden. Onze tip is dan ook, ben je geen student aan de HU/UU, meld je aan bij het Zinkstuk maar koop dan nog geen sportkaart tot dat je zeker weet dat je lid kunt worden. Voor meer informatie over de wachtlijst kun je het huishoudelijk reglement (artikel 10) bekijken of contact opnemen met secretaris@hetzinkstuk.nl.

Je kan je registeren via het registratieformulier.

De kosten staan in onderstaande tabel weergegeven en gelden voor het volledige seizoen 2021/2022.


KNZB contributie
(€ 18,35)
Verenigingsbijdrage
(€ 43,50)
Startvergunning
(€ 36,75)
Competitiebijdrage
(ong. € 70)
Donateursbijdrage
(min. € 20)
Totaal
Waterpolo X X


€ 61,85
Waterpolo + competitie X X X X
€ 168,60
Zwemmen X X


€ 61,85
Zwemmen + externe wedstrijden X X X

€ 98,60
DonateurX € 20,00

Een nieuw lid betaalt ook eenmalig inschrijfkosten ten hoogte van de KNZB-contributie en eventueel de startkosten voor een startvergunning.

KNZB contributie wordt ieder half jaar afgeschreven. Je betaald dit bedrag vooraf. 
Sportkaart.
Naast de kosten in bovenstaand overzicht, is het verplicht om in het bezit te zijn van een (half)jaarlijkse sportkaart bij Olympos (de Olympas). De Sportkaart moet via sportcentrum Olympos worden aangeschaft en worden geregistreerd aan Het Zinkstuk. Voor meer informatie over de Olympas zie: 'Heb ik een sportkaart nodig?'

Competitiebijdrage. Voor leden die in een waterpolocompetitieteam zijn ingedeeld, wordt ongeveer €70,00 aan competitiebijdrage in rekening gebracht. Tevens heb je een startvergunning nodig als je in een waterpolocompetitieteam wil spelen.

Startvergunning zwemmen. Voor externe zwemwedstrijden (behalve NSZK's en het NKS) is een startvergunning nodig. Deze kan via Het Zinkstuk aangeschaft worden voor €36,75. Lees meer over de startvergunning bij 'Hoe zit dat met die startvergunning?'

Het is verplicht ten tijde van je gehele lidmaatschap in het bezit te zijn van een geldige sportkaart die is geregistreerd aan Het Zinkstuk. Dit geldt niet voor donateurs en alumni.

De Sportkaart moet via sportcentrum Olympos worden aangeschaft en daar worden geregistreerd aan Het Zinkstuk. Weten welke sportkaart je nodig hebt? Check het via dit formulier.

De sportkaart kan aangeschaft worden via de desk van Olympos of online. Regel je Olympas online via deze link en je koppeling via deze link. Als je hem online bestelt dien je de pas wel nog op te halen bij de desk van Olympos. Je Olympas dient altijd minimaal geldig te zijn tot en met het volgende uitschrijfmoment (geldig t/m 31-07-XX of 31-01-XX).

Wanneer de registratie van je sportkaart verloopt, ontvang je hier bericht over van Het Zinkstuk. Dit gebeurt bij iedereen in ieder geval op 31-07. Zolang je niet verlengt en dus geen geldige aan Het Zinkstuk gekoppelde sportkaart hebt, kan je niet deelnemen aan trainingen en activiteiten. Blijf je in gebreke, dan kan er na de peildatum, ingesteld door de Sportraad, een boete van 110% worden geïnd van het subsidiebedrag dat misgelopen is. De peildata zijn vastgesteld op 1 november en 1 april.

Je hebt een startvergunning nodig als:

  • Je bent ingedeeld in een waterpoloteam dat competitie speelt, of
  • Je mee wilt zwemmen met KNZB-wedstrijden naast de NSZK's.

Je kan een startvergunning zelf aanvragen en stopzetten via je profiel op de website. Als je er al een hebt omdat je nog lid bent bij een andere zwemvereniging, kun je deze behouden en heb je geen nieuwe nodig. Een startvergunning loopt een heel kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) en wordt automatisch verlengd als je hem niet stopzet vóór 1 januari via je profiel op de website.

Donateurs kunnen geen startvergunning aanvragen.

De contributie wordt elk seizoen eind oktober en eind februari geïnd. Voor donateurs geldt ook dat de bijdrage eind oktober wordt geïnd.

Dit betreft de verenigingsbijdrage en de bijdrage voor de knzb. 

De overige kosten (zoals voor activiteiten) worden aan het eind van elke maand geïnd.

Kosten worden geïnd via de betalingswijze die je bij inschrijving hebt opgegeven en kan terug gevonden worden op je profiel.

Twee weken voor een automatische incasso, ontvang je een bericht met daarin het bedrag dat zal worden geïnd.

Wanneer je hebt gekozen om het verschuldigde bedrag zelf over te maken of wanneer de automatische incasso buiten de schuld van de penningmeester om mislukt, ontvang je een bericht met daarin het bedrag dat betaald moet worden. Je hebt dan twee weken de tijd om dit over te maken. Contactinformatie kan op deze pagina worden gevonden.

Er worden maximaal drie betalingsherinneringen gestuurd, om de twee weken. Het bestuur behoudt zich het recht voor personen die niet aan hun betalingsverplichting voldoen, te schorsen.

De uitschrijfmomenten zijn de uiterlijke momenten om je lidmaatschap te beëindigen of om te zetten. Deze zijn als volgt:

  • Voor leden: 30 december en 30 juni
  • Voor donateurs: 31 juli

Als dit betekent dat je dit seizoen maar een half jaar lid bent geweest, dan zou het zo kunnen zijn dat je maar de helft van de contributie hoeft te betalen. Als je hier meer over wilt weten stuur dan een mailtje naar secretaris@hetzinkstuk.nl

Beëindig je lidmaatschap of zet deze om vóór één van deze data via deze link

Als lid kan je eenmalig per seizoen vóór een uitschrijfmoment aangeven het lidmaatschap voor de duur van een half seizoen op te schorten door een mail te sturen naar secretaris@hetzinkstuk.nl. In het geval het bestuur dit verzoek inwilligt, kan volstaan worden met de betaling van een halve contributie. Het lid kan tijdens de afwezige periode geen aanspraak maken op de rechten.

Let op dat bij overtreding met terugwerkende kracht gesommeerd kan worden alsnog de gehele contributie en eventueel misgelopen subsidie te betalen op straffe van schorsing.

Als je student-af bent, mag je nog één volledig seizoen lid blijven tegen het reguliere contributietarief plus 28 euro. Na dat seizoen kan je dispensatie aanvragen door voor een uitschrijfmoment te mailen naar secretaris@hetzinkstuk.nl. Doe je dit niet, dan word je automatisch uitgeschreven.

Wanneer dispensatie wordt toegewezen, wordt de standaardcontributie:

  • 1e jaar dispensatie: €157,70
  • 2e jaar dispensatie: €315,00
  • Na 2e jaar dispensatie: verplicht uitschrijven

Je kan ook je lidmaatschap omzetten naar donateur. Je kan dan deel blijven nemen aan activiteiten. Je lidmaatschap stop- of omzetten kan via deze pagina.

Je kan je uitschrijven via deze pagina.

Voor leden geldt: na een uitschrijfmoment volgt er een opzegtermijn van 1 maand waarin je lidmaatschap voortduurt. Het is gedurende de opzegtermijn niet mogelijk om deel te nemen aan wedstrijden georganiseerd vanuit de KNZB. Wil je toch nog deelnemen aan dit soort wedstrijden, stuur dan voor de opzegtermijn een mail naar secretaris@hetzinkstuk.nl.

Ben je geen student meer en loopt jouw lidmaatschap af bij Het Zinkstuk, maar wil je wel betrokken blijven bij de vereniging? Word dan donateur! https://www.hetzinkstuk.nl/register

De minimumbijdrage hiervan is €20,- per jaar, maar het staat uiteraard iedereen vrij om meer te geven dan de minimumbijdrage.

Hier de voordelen op een rijtje:

  • je mag meedoen met alle Zinkstuk-activiteiten (behalve diegene tijdens trainingstijden in het zwembad)
  • je hebt de mogelijkheid om de ledenmail te blijven ontvangen
  • je draagt bij aan de financiële gezondheid van de leukste studentenzwemvereniging!

Je kant op elk moment in het seizoen lid of donateur worden.

Donateurs
Donateurs betalen altijd de bijdrage voor het gehele seizoen, ondanks het moment van inschrijven. Dit betekent dat als je je tussen 1 augustus '18 en 31 juli '19 inschrijft als donateur, je de gehele donateursbijdrage van '18/19 betaalt.

Leden
Als je lid wordt tussen 1 februari en 1 augustus hoef je maar de helft van de trainingsbijdrage te betalen voor dat betreffende seizoen. Wel betaal je de volledige KNZB-contributie, inschrijfkosten en de eventuele kosten voor een startvergunning.