Reglementen

De hoofdreglementen van de vereniging bestaan uit de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (HR). Beide zijn aangenomen door de algemene vergadering (AV). Iedereen die gelieerd is aan Het Zinkstuk door middel van lidmaatschap is gebonden aan deze regels (art. 7.1 Statuten).

Daarnaast is door de Algemene Vergadering beslissingsbevoegdheid aan het bestuur toegekend (art. 4.1 Statuten). Hieronder volgen de belangrijkste algemene bestuursbesluiten: